Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zajęcia Warsztatowe dla rodziców „Trening umiejętności wychowawczych”.

Zajęcia są obowiązkowe dla rodziców przyjmowanych wychowanków (10 sesji). Odbywają się w każdy czwartek o godz. 1900

 

Dzięki realizacji równolegle wśród rodziców i dzieci program daje możliwość:

• tworzenia wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego;

• wspierania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji;

• tworzenia lokalnych grupy wsparcia, w których rodzice nie tylko mogą zyskiwać pomoc w rozwoju życia osobistego, rodzinnego i zawodowego, ale również inicjować zmiany na rzecz rodziny i szkoły w społeczności lokalnej

co w myśl aktualnej wiedzy jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych.

Koncepcja programu opiera się na założeniach pedagogiki Thomasa Gordona.

 

Wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej realizowane są poprzez:

• rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, takich jak:

- nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem,

- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy, - uwalnianie siebie i dzieci od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,

- mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,

- pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,

- rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,

- umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania,

- wyrażania rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane;

• edukację rodziców i wychowawców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki, kontaktu z dzieckiem, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka;

• uświadomienie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje;

• uświadomienie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania:

- w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego - oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie,

- skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje;

• pogłębianie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych; ułatwienie zakwestionowania niektórych funkcjonujących potocznie stereotypów i mitów wychowawczych.

Tematyka poszczególnych spotkań dotyczy relacji dorosły - dziecko:

• wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;

• rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;

• aktywnego, wspierającego słuchania;

• motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych i domowych;

• modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;

• uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole;

• wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;

• budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;

• konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;

• uczenia samodyscypliny.

Zajęcia – prowadzone są metodami warsztatowymi, czyli: drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się.. jednocześnie przez 2 trenerów.

Realizatorami programu są pedagodzy, którzy ukończyli szkolenie przewidziane programem, mają doświadczenie terapeutyczne oraz umiejętność pracy z grupą osób dorosłych z wykorzystaniem technik warsztatowych.

Tematy zajęć:

1.Granice

2.Uczucia

3.Jak reagować na zachowania ryzykowne dziecka (papierosy, alkohol, narkotyki, seks)?

4.Rozwiązywanie problemów i konfliktów

5.Jak mówić, żeby dziecko rozumiało, o co nam chodzi?

6.Kary

7.Jak sobie radzić z przemocą i agresją?

8.„Wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie z ról

9.Pomocna pochwała i zachęta

10.Zachęcanie dziecka do współpracy

   

   

   

   

   

   

   

 

   

Liczba odwiedzin  

0734329
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Wszystkich
240
2003
4051
6353
18679
24908
734329

Przewidywana dziś liczba odwiedzin
768


Twój adres IP:54.163.53.153
   
© Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 w Warszawie